Algemene ledenvergadering 2018

17 mrt 2018 - 12 dec 2018

Geachte Hoefsmid,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op:

Zaterdag 17 Maart 2018.

 

De vergadering wordt gehouden op het Departement Gezondheidszorg Paard, Faculteit Diergeneeskunde, Yalelaan 112, 3854 CM  Utrecht

Aanvang 09.30 uur precies.(om 08.30 uur staat de koffie klaar)

Tijdsplanning Algemene ledenvergadering NVvH 17-03-2018

 

1  9.30 Opening door de voorzitter
2 9.35 Notulen vorige ALV
3  9.40 Ingekomen stukken / verslag secretaris
4  9.50 FNHO
5 10.00 EFFA
6 10.10 Onderwijs
7 10.20 Financieel verslag
8 Kascontrolecommissie
10.30 Pauze
9 11:00 PR Commissie / Website
11 11.15

 

terugkomdag
11 11.35 100 jarig bestaan
12 11.45 Bestuursverkiezing
13 12.00 Rondvraag
12.10 Sluiting
 

 

Middagprogramma

 

12.10 tot 13.10 Lunch

 

13.10  Dhr. Thijs van Loon – Ethiek pijnherkenning

 

14.40 Forumdiscussie

 

15.40 Sluiting/Borrel

 

In verband met de Catering meld je Hier aan 

 

Terug naar overzicht